Bài viết về chủ đề "chuyển việc"

CHUYỂN VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển việc
Tư vấn về chuyển người lao động làm công việc khác chuyên môn

Tư vấn về chuyển người lao động làm công việc khác chuyên môn

Chào luật sư, tôi muốn hỏi về vấn để thuyên chuyển người lao đông, Tôi là lao động làm nghề kế toán trong 01 doanh nghiệp cổ phần nhà nước, tôi có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tôi đã làm việc từ tháng 12/09 đến nay.

Chi tiết >>