Bài viết về chủ đề "chuyển tuyến chuyên môn"

CHUYỂN TUYẾN CHUYÊN MÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển tuyến chuyên môn
Từ 2016 khám chữa bệnh trái tuyến hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?

Từ 2016 khám chữa bệnh trái tuyến hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?

Luật sư tư vấn về mức chi trả bảo hiểm y tế trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến so với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu từ 2016. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hưởng bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

Hưởng bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

Luật sư tư vấn về hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

BHYT trái tuyến khi sinh con.

BHYT trái tuyến khi sinh con.

Luật sư tư vấn về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến khi sinh con. Cụ thế như sau:

Chi tiết >>