Bài viết về chủ đề "chuyển nhượng tài sản đang bị thế chấp"

CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN ĐANG BỊ THẾ CHẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển nhượng tài sản đang bị thế chấp
Tài sản chuyển nhượng sau khi có quyết định, bản án của Tòa có bị kê biên không?

Tài sản chuyển nhượng sau khi có quyết định, bản án của Tòa có bị kê biên không?

Xin luật sư cho tôi hỏi tôi có sang đất của bà A gồm 4 công ruộng và 1300met vuông vườn nhưng bà này đem số tài sản đó thế chấp ngân hàng 700 triệu, do không có tiền trả và để quá hạn ngân hàng nên ngân hàng và bà A thỏa thuận bán cho tôi 300 triệu, nhưng bà A có thiếu nợ ngoài do làm ăn thua lỗ nên không trả và người cho mượn nộp đơn kiện bà A và được xử vào ngày 3 tháng 8.

Chi tiết >>