Bài viết về chủ đề "chuyển nhượng quyền tác giả"

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển nhượng quyền tác giả
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được thể hiện bằng văn bản và bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về chuyển giao quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

Quy định về chuyển giao quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chi tiết >>