Bài viết về chủ đề "chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay"

CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay
Giấy chuyển nhượng đất viết tay có là căn cứ để được cấp GCNQSDĐ

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có là căn cứ để được cấp GCNQSDĐ

Luật sư tư vấn liên quan đến tranh chấp đất đai có nguồn gốc khai hoang, đã có sự chuyển nhượng thông qua giấy viết tay và người nhận chuyển nhượng đã được cấp GCN. Nội dung tư vấn như sau

Chi tiết >>

Hợp đồng chuyển nhượng đất bằng giấy tay có giá trị không

Hợp đồng chuyển nhượng đất bằng giấy tay có giá trị không

Tu vấn về trường hợp nhận chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay không có công chứng, nay người chuyển nhượng lại bán cho người khác. Nội dung tư vấn như sau

Chi tiết >>

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay

Luật sư tư vấn trường hợp chuyển nhượng đất cho người khác bằng giấy viết tay và không có chữ ký của mẹ tôi. Giờ người mua đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có gia đình tôi có bị mất đất không? Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>