Tư vấn về điều kiện chuyển ngạch công chức?
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về điều kiện chuyển ngạch công chức?

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm năm 2004, tháng 9/2004 làm giáo viên tại trường THCS tại huyên, năm 2005 có quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức và giữ ngạch 15a202. Tháng 4 năm 2009 được điều động về công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (làm tại Văn phòng)...

Chi tiết
Hotline: 1900 6169