Bài viết về chủ đề "chuyển mục đích quyền sử dụng đất"

CHUYỂN MỤC ĐÍCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển mục đích quyền sử dụng đất
Người có công, gia đình hộ cận nghèo có được miễn, giảm tiền chuyển mục đích quyền sử dụng đất không?

Người có công, gia đình hộ cận nghèo có được miễn, giảm tiền chuyển mục đích quyền sử dụng đất không?

Luật sư tư vấn về vấn đề người có công, gia đình hộ cận nghèo có được miễn, giảm tiền chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất không?. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Đất là ao vườn được xác định là đất ở không?

Đất là ao vườn được xác định là đất ở không?

San lấp đất ao, vườn để xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định, thì được xác định là đất ở trong một só trường hợp theo quy định pháp luật như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Trong trường hợp sử làm nhà trên đất vườn, cần phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất. Thủ tục này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chi tiết >>