Bài viết về chủ đề "chuyển đổi QSD đất"

CHUYỂN ĐỔI QSD ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển đổi QSD đất
Điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất do nhận chuyển đổi, tặng cho đất

Điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất do nhận chuyển đổi, tặng cho đất

Thưa luật sư cho tôi trường hợp của tôi như sau: Công ty tôi đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có một số vướng mắc: công ty có hoán đổi cho một số hộ dân ngày 2/7/2014, theo cán bộ địa chính nói hoán đổi, cho tặng trước ngày 1/7/2014 mới được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, như vậy có đúng không.

Chi tiết >>