Hỏi về điều động  từ công chức sang viên chức tại đơn vị công lập
|

Hỏi về điều động từ công chức sang viên chức tại đơn vị công lập

Pháp luật về cán bộ, công chức đã có quy định cụ thể việc điều động, tùy theo những trường hợp cụ thể mà cán bộ, công chức có thể được điều động ngắn hạn hoặc lâu dài. Vậy quyền lợi của cán bộ, công chức trong thời gian điều động được quy định như thế nào, để được tư vấn cụ thể bạn có thể liên hệ với Luật sư để được giải đáp.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí