Bài viết về chủ đề "chứng chỉ xây dựng"

CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chứng chỉ xây dựng
Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>