Bài viết về chủ đề "chứng chỉ giả"

CHỨNG CHỈ GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chứng chỉ giả
Tư vấn hành vi làm và sử dụng bằng, chứng chỉ giả

Tư vấn hành vi làm và sử dụng bằng, chứng chỉ giả

Kính gửi công ty luật Minh Gia . Em gái tôi trước đây có nhận gửi thông tin làm bằng, chứng chỉ giả cho một người bạn học chung ( chỉ gửi thông tin làm dùm, không nhận bất kỳ khoảng chênh lệch nào ).

Chi tiết >>