Bài viết về chủ đề "chức năng của viện kiểm sát"

CHỨC NĂNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chức năng của viện kiểm sát
Thông tư số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC về chức năng giám sát của VKS

Thông tư số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC về chức năng giám sát của VKS

Thông tư số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong TTDS và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong các vụ việc dân sự.

Chi tiết >>