Bài viết về chủ đề "chứa chấp tài sản"

CHỨA CHẤP TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chứa chấp tài sản
Điều kiện cấu thành tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Điều kiện cấu thành tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Tôi có mua một cây đàn organ với giá 6 triệu đồng nhưng tôi không biết đó là đồ trộm cắp phạm tôi mà có, khi công an phường mời tôi lên làm việc tôi mới biết đó là đồ ăn trộm.Vậy tôi có phạm tội chứa chap tài sản do trộm cắp mà có không? và vi phạm như vậy thì hình phạt như thế nào, và mức phạt bao nhiêu?

Chi tiết >>