Bài viết về chủ đề "chủ xe"

CHỦ XE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chủ xe
Tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe thì bị xử phạt như thế nào?

Tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe thì bị xử phạt như thế nào?

Tư vấn về trường hợp tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe thì bị xử phạt như thế nào đối với trường hợp vừa là người điều khiển phương tiện vừa là chủ sở hữu chiếc xe? Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>