Tư vấn về sử dụng chữ ký điện tử cho công ty khi tiến hành các giao dịch?
|

Tư vấn về sử dụng chữ ký điện tử cho công ty khi tiến hành các giao dịch?

Khoa học, công nghệ, thông tin luôn cho chúng ta thấy những bất ngờ, luôn làm được những điều như không tưởng. Có lẽ chúng tôi sẽ không phải nhắc đến quá nhiều về vai trò của sự phát triển của lĩnh vực này vì ít nhất ai trong chúng ta cũng đã từng trải nghiệp. Điều mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là việc áp dụng sự phát triển đó để quản lý nhà nước và một trong những bước tiến đó chính là chữ ký điện tử. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí