Bài viết về chủ đề "chủ doanh nghiệp tư nhân chết"

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chủ doanh nghiệp tư nhân chết
Tư Vấn về quyền lợi của người lao động khi cty không giải quyết chế độ BHXH

Tư Vấn về quyền lợi của người lao động khi cty không giải quyết chế độ BHXH

Kính chào Luật sư Tôi xin nhờ Luật Sư tư vấn về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ , và công ty không giải quyết BHXH như sau:- Tôi làm việc cho một Doanh Nghiệp tư nhân (kinh doanh lĩnh vực du học, du lịch) từ tháng 03/2009, và được mua BHXH từ tháng 03/2009. Tôi ký HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty.

Chi tiết >>