Bài viết về chủ đề "cho chồng"

CHO CHỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cho chồng
Mức lương cơ sở để hưởng bảo hiểm và thủ tục hưởng bảo hiểm

Mức lương cơ sở để hưởng bảo hiểm và thủ tục hưởng bảo hiểm

Em gửi email này mong các anh chị giải đáp giúp em thắc mắc nhỏ về Luật BHXH 2016 (sửa đổi và bổ sung) về chế độ nghỉ làm việc thai sản và hưởng trợ cấp HBXH đối với nam giới khi vợ sinh con.

Chi tiết >>