Bài viết về chủ đề "chính sách nghỉ hưu"

CHÍNH SÁCH NGHỈ HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chính sách nghỉ hưu
Về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP được hưởng những gì

Về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP được hưởng những gì

Luật sư tư vấn điều kiện về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giảm biên chế, hồ sơ hưởng lương hưu và các chính sách được hưởng. Nội dung tư vấn như sau

Chi tiết >>

Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP?

Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP?

Qua tham khảo Nghị định 108/2014/NĐ -CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ "về chính sách tinh giản biên chế" và thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLB - BNV- BTC ngày 14/4/2015 "Hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP) Hiện tôi công tác tại Agribank (Agribank là Ngân hàng Thương mại sở hữu 100% vốn Nhà nước), và năm nay 52 tuổi (còn 8 năm nữa mới đúng tuổi nghỉ hưu) đã đóng BHXH trên 31 năm.

Chi tiết >>