Bài viết về chủ đề "chiếm hữu không ngay tình"

CHIẾM HỮU KHÔNG NGAY TÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chiếm hữu không ngay tình
Đòi lại đất cho mượn hơn 30 năm làm thế nào?

Đòi lại đất cho mượn hơn 30 năm làm thế nào?

Gia đình tôi sống trên lô đất do ông bà để lại trước năm 1975 diện tích khoảng 900m2 (có giấy tờ quyền sử dụng đất do chính quyền chế độ cũ cấp), trong lô đất này trước đây ông bà có cho một người họ hàng xây nhà ở tạm một góc của lô đất diện tích khoảng 50m2 (không có bất cứ giấy tờ nào). Trong Hồ sơ địa chính 299 thực hiện năm 1986 thì thửa đất trên được Ba tôi đứng tên: thửa đất số 100, diện tích 900m2

Chi tiết >>