Bài viết về chủ đề "chiếm giữ trái phép"

CHIẾM GIỮ TRÁI PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chiếm giữ trái phép
Có được phép hủy hoại tài sản của hàng xóm khi để nhờ xe không xin phép?

Có được phép hủy hoại tài sản của hàng xóm khi để nhờ xe không xin phép?

Luật sư tư vấn về trường hợp nhà hàng xóm để nhờ xe nhưng không xin phép chủ nhà, chủ nhà phá hủy chiếc xe thi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của mình theo quy định pháp luật

Quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của mình theo quy định pháp luật

Thưa luật sư, nay tôi 26 tuổi tôi muốn hỏi luật sư về trường hợp Mẹ tôi là người sinh ra tôi nhưng giấy chứng minh nhân dân của tôi thì Mẹ đã giữ đến khi tôi có gia đình thì mẹ tôi cũng không chịu đưa chứng minh nhân dân để tôi làm giấy đăng ký kết hôn và một trường hợp nữa là tôi có mua xe máy và tôi đứng tên nhưng sau khi mua xe rồi mẹ tôi cũng giữ xe và giấy tờ xe của tôi luôn nhưng mẹ tôi không chịu đưa xe và giấy tờ xe cho tôi. Nên tôi hỏi luật sư là nếu mẹ tôi không chịu đưa giấy tờ xe và

Chi tiết >>

Tư vấn về hành vi xử phạt học sinh của viên chức Giám thị

Tư vấn về hành vi xử phạt học sinh của viên chức Giám thị

Luật sư tư vấn về trường hợp thầy giám thị thu tài sản của học sinh vì hành vi vi phạm nội quy trường có đúng hay không?

Chi tiết >>