Bài viết về chủ đề "chiếm giữ giấy chứng nhân quyền sử dụng đất"

CHIẾM GIỮ GIẤY CHỨNG NHÂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chiếm giữ giấy chứng nhân quyền sử dụng đất
Đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị người khác chiếm giữ

Đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị người khác chiếm giữ

Năm 2003 GĐ tôi đc cấp GCNQSDĐ ở, bố tôi đứng tên. Đến năm 2007 bố tôi qua đời. Nay căn nhà của tôi bị xuống cấp, nên tôi muốn nâng cấp xây dựng lại. Tôi tìm GCNQSDĐ để đi xin giấy phép XD thì không thấy nữa. Tôi hỏi những người trong GĐ thì mới biết khi bố tôi khi còn sống đã gửi GCNQSDĐ đó cho chú tôi giữ hộ. Tôi đã tới nhà chú tôi rất nhiều lần để đòi lại GCNQSDĐ đó nhưng chú tôi nhất định không trả lại. Vậy tôi xin hỏi luật sư, tôi phải là ntn và cần đến cơ quan nào để giải quyết.

Chi tiết >>