Chia tài sản theo di chúc như thế nào?
|

Chia tài sản theo di chúc như thế nào?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy di chúc của người mất đã thể hiện ý chí để lại tài sản của mình cho các đối tượng thừa kế nhưng vẫn có nhiều tranh chấp liên quan đến chia di sản thừa kế xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy, pháp luật Việt Nam đã quy định như thế nào về các vấn đề liên quan đến chia tài sản theo di chúc?

Chi tiết
Quyền sở hữu chung của anh em thừa kế theo di chúc
|

Quyền sở hữu chung của anh em thừa kế theo di chúc

Chồng tôi mất năm 2014, mẹ chồng tôi mất năm 2015 và mẹ chồng tôi có làm di chúc cho con riêng của chồng tôi (con trai, sinh năm 1989) và con trai tôi (sinh năm 2013) căn nhà do mẹ chồng tôi đứng tên. Theo nội dung di chúc thì con riêng của chồng tôi dược hưởng 3/4 căn nhà còn con trai tôi chỉ được 1/4 căn nhà.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí