Bài viết về chủ đề "chia doanh nghiệp"

CHIA DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chia doanh nghiệp
Tư vấn về chia, tách doanh nghiệp

Tư vấn về chia, tách doanh nghiệp

Em hiện đang làm kế toán Công ty TNHH MTV tại Bắc Ninh. Công ty có chuyển nhượng tài sản và toàn bộ vốn góp cho 3 công ty mới, sau đó họ chuyển Công ty mới thành công ty cổ phần (mã số thuế giữ nguyên). Vậy Công ty TNHH MTV có được coi là đã chấm dứt hoạt động không. Và nghĩa vụ về thuế công ty đức hùng có phải kê khai đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản không. Em cảm ơn.

Chi tiết >>

Thủ tục chia doanh nghiệp

Thủ tục chia doanh nghiệp

Chia Công ty: Công ty TNHH và Công ty cổ phần (Công ty bị chia) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại (Công ty được chia) – bao gồm:

Chi tiết >>