Bài viết về chủ đề "chia di sản thừa kế theo di chúc"

CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chia di sản thừa kế theo di chúc
Quyền tài sản đứng tên chồng?Phần di sản thừa kế được hưởng?

Quyền tài sản đứng tên chồng?Phần di sản thừa kế được hưởng?

Luật sư tư vấn qua mail về quyền của vợ đối với tài sản mà chồng đứng tên, việc chia di sản khi chồng đột ngột mất đi và không di chúc như thế nào? Trường hợp có di chúc tặng cho người khác thì vợ và con có được hưởng không ?

Chi tiết >>