Bài viết về chủ đề "chia di sản không có di chúc"

CHIA DI SẢN KHÔNG CÓ DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chia di sản không có di chúc
Chia tài sản là bất động sản không có di chúc

Chia tài sản là bất động sản không có di chúc

Tôi có thắc mắc mong luật sư giải đáp! Sự việc như sau Ba Nội tôi có 1 cái nhà và 4 người con. 2 đã chết 1 là Ba Tôi người còn lại là Chú tôi (Bà Nội tôi đã mất năm 2009 không để lại di chúc).

Chi tiết >>

Vợ hai có được hưởng thừa kế của chồng không? chia thừa kế thế nào?

Vợ hai có được hưởng thừa kế của chồng không? chia thừa kế thế nào?

Luật sư tư vấn qua mail về vấn đề chia di sản thừa kế cho vợ mới và các con chung, con riêng của người chết không để lại di chúc? phần di sản mà vợ mới được hưởng là bao nhiểu ? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>