Bài viết về chủ đề "chênh lệch"

CHÊNH LỆCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chênh lệch
Không đồng ý với quyết định tháo dỡ tường rào và cổng của UBND xã thì làm thế nào?

Không đồng ý với quyết định tháo dỡ tường rào và cổng của UBND xã thì làm thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề cấp sổ đỏ không đúng với diện tích thực tế, việc khiếu nại với quyết định tháo dỡ và biên bản vi phạm của ủy ban nhân dân cấp xã. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nộp tiền chênh lệch đối với trường hợp bồi thường tái định cư

Nộp tiền chênh lệch đối với trường hợp bồi thường tái định cư

Tôi được bồi thường tái định cư bằng phần đất mới. Hiện tại tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi lên phòng TNMT thì phòng yêu cầu gia đình tôi phải nộp tiền chênh lệch giá đất. Thế tiền chênh lệch giá đất ở đây là sao?

Chi tiết >>

Quy định của pháp luật về bồi thường khi giải phóng mặt bằng

Quy định của pháp luật về bồi thường khi giải phóng mặt bằng

Khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cán bộ thi hành công vụ đã lập hồ sơ hỗ trợ dư cho hộ dân số tiền là 70 triệu đồng, hộ dân không biết nên vẫn nhận. Đến nay, chủ hộ đã chết, cơ quan chuyên môn phát hiện sai phạm, vậy phải thu hồi số tiền sai phạm ra sao, trách nhiệm thế nào ? Mong được tư vấn.

Chi tiết >>