Bài viết về chủ đề "chế độ tuất"

CHẾ ĐỘ TUẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ tuất
Thân nhân được hưởng gì khi người lao động mất do ốm đau?

Thân nhân được hưởng gì khi người lao động mất do ốm đau?

Người đang lao động nhưng bị bệnh mất (không phải tai nạn lao động) thì thân nhân của người lao động được hưởng gì từ người sử dụng lao động và từ cơ quan bảo hiểm. Hình thức trả cho thân nhân như thế nào nếu người lao động 45 tuổi, đóng bảo hiểm được 22 năm.

Chi tiết >>