Hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
|

Hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luật viên chức sửa đổi, bổ sung 2019 đã có những quy định mới về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển, những quy định đã làm thay đổi căn bản về việc ký kết hợp đồng và thời gian làm việc của viên chức, để hiểu rõ hơn và được giải đáp về các vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được tư vấn cụ thể.

Chi tiết
Tư vấn đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật
|

Tư vấn đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật

Xin chào luật sư! tôi có một vài điều muốn được luật sư giải đáp như sau: Công ty tôi hiện đang trong giai đoạn khủng hoảng từ giờ đến cuối năm sẽ cắt giảm biên chế những người đến hạn tái kí hợp đồng, trong đó có tôi. Hợp đồng lao động của tôi là hợp đồng thời hạn 12 tháng. Đến cuối tháng 11 là hết hạn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí