Làm việc theo chế độ HĐLĐ có được cộng nối để hưởng phụ cấp thâm niên không?
|

Làm việc theo chế độ HĐLĐ có được cộng nối để hưởng phụ cấp thâm niên không?

Kính thưa luât sư! Năm 2009, tôi được phân công công tác tại trường tiểu học. Tôi dạy hợp đồng nằm trong biên chế của nhà trường. Đến tháng 8 năm 2017, tôi được chuyển về trường Tiểu học. Từ năm 2009 đến nay tôi đã đi dạy được gần 9 năm, tháng 10/ 2017 tôi được tuyển dụng vào biên chế nhà nước. Vậy, thời gian tôi đi làm 8năm trước đó tôi có được hưởng chế độ thâm niên không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí