Bài viết về chủ đề "chế độ nâng lương"

CHẾ ĐỘ NÂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ nâng lương
Thời gian tập sự có được tính vào thời gian nâng lương đối với viên chức

Thời gian tập sự có được tính vào thời gian nâng lương đối với viên chức

Hỏi: Ngày 11/11/2011, tôi nộp hồ sơ xét tuyển viên chức tại Sở lao động thương binh xã hội tỉnh. Đến ngày 22/4/2012, tôi có quyết định trúng tuyển viên chức, tôi được Sở phân về Trung tâm cai nghiện ma túy của tỉnh, là trung tâm trực thuộc Sở. Ngày 1/5/2012, tôi chính thức đi làm. Trong Hợp đồng làm việc tôi được hưởng 100% lương, hệ số 2.34 và đầy đủ các chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chi tiết >>