Bài viết về chủ đề "chế độ hưu trí"

CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế độ hưu trí
Hỏi và trả lời về cách tính lương bình quân hàng tháng.

Hỏi và trả lời về cách tính lương bình quân hàng tháng.

Xin hỏi Luật Sư. Tôi là Quân nhân chuyên nghiệp đã đóng bảo hiểm xã hội được 26 năm 4 tháng đã nghỉ hưu từ tháng 6 năm 2016 trong thời gian công tác tại quân đội tôi có đóng bảo hiểm cả 26 năm 4 tháng về cách tính lương hưu là 05 năm cuối trong 05 năm cuối tôi có tham gia đóng bảo hiểm về chức vụ là 0,25 nhưng khi tôi nghỉ hưu thì tôi không đươc tính phần đóng bảo hiểm đó như vậy đúng không và tôi cần làm đơn trinh về đau để giải quyêt cho tôi xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>

Thời gian tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Thời gian tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Thời gian tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Chi tiết >>

Giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động?

Giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động?

Câu hỏi tư vấn: Ba tôi làm việc có trong danh mục nghề độc hại nguy hiểm được 27 năm và có đóng đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp từ khi bắt đầu công tác tại doanh nghiệp. Năm nay ba tôi 53 tuổi (luật lao động có quy định độ tuổi nam làm trong lĩnh vưc độc hại nguy hiểm là 55 tuổi). Do tình hình doanh nghiệp yêu cầu cắt giảm nhân sự do thay đổi cơ cấu nên ba tôi thuộc diện cắt giảm.

Chi tiết >>

Trợ cấp được hưởng khi thôi việc

Trợ cấp được hưởng khi thôi việc

Tôi hiện nay đang công tác tại Bến xe khách Thái nguyên một đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở GTVT Thái Nguyên. Thực hiện việc xã hội hóa bến xe của tỉnh nên các DN tư nhân đầu tư xây dựng, do bến xe cũ hiện không đủ năng lực đầu tư.

Chi tiết >>

Mức lương hưu hàng tháng đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí?

Mức lương hưu hàng tháng đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí?

Tôi có thắc mắc liên quan tới tính chế độ nghĩ trước tuổi trong đó có nội dung: "Mức lương hưu hằng tháng theo Luật bảo hiểm xã hội được tính như sau: 45% cho 15 năm đóng bảo hiểm, sau đó cứ mỗi năm tăng lên 3% đối với nữ, tối đa là 75%. Theo đó, mức lương hưu hàng tháng của vợ bác = 45% + (10 x 3%) = 75% trung bình tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (trung bình tiền lương của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu)".

Chi tiết >>

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và giải quyết chế độ hưu trí?

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và giải quyết chế độ hưu trí?

Câu hỏi tư vấn: Tôi sinh 06/2/1966 hiện đang sống và làm việc tại Sơn La. Từ tháng 6/1991 đến tháng 8/2003 tôi công tác tại doanh nghiệp nhà nước. Từ tháng 9/2003 đến tháng 3/2012 công tác tại cơ quan quản lý nhà nước.

Chi tiết >>

Cách tính lương hưu trước 2018 và sau 2018 cái nào có lợi?

Cách tính lương hưu trước 2018 và sau 2018 cái nào có lợi?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào Luật sư! Tôi sinh năm 1963 và là giáo viên tiểu học. Tôi vào nghề năm 1982. Đến tháng 7 năm 2018 , tôi 55 tuổi và đủ tuổi nghỉ hưu nhưng tôi có nghe nói từ 1/1/2018 cách tính lương hưu có thay đổi;

Chi tiết >>

Tư vấn về xin nghỉ việc không hưởng lương như thế nào ?

Tư vấn về xin nghỉ việc không hưởng lương như thế nào ?

Câu hỏi tư vấn: Xin chào Luật sư công ty Luật Minh Gia ! Tôi muốn nghỉ việc không hưởng lương, vậy xin hỏi Luật sư thì pháp luật quy định như thế nào về thời gian tôi nghỉ không hưởng lương ? Vậy tôi muốn hỏi trong trường hợp này, khoảng thời gian không đóng BHXH trong khi người lao động nghỉ không lương thì sau này đến khi tính lương hưu có ảnh hưởng gì không ? Tôi xin chân thành cảm ơn !

Chi tiết >>

Điều kiện hưởng BHXH một lần, đóng BHXH một lần

Điều kiện hưởng BHXH một lần, đóng BHXH một lần

Điều kiện hưởng BHXH một lần, đóng BHXH một lần

Chi tiết >>

Nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2017

Nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2017

- Nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2017 - Hỏi về đối tượng được hưởng chế độ tinh giản biên chế - So sánh mức hưởng lương hưu khi về hưu trước và sau năm 2018

Chi tiết >>

Hỏi về cách tính bình quân tiền lương hưu, điều kiện nghỉ hưu?

Hỏi về cách tính bình quân tiền lương hưu, điều kiện nghỉ hưu?

Hỏi về cách tính bình quân tiền lương hưu, điều kiện nghỉ hưu?

Chi tiết >>

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo Luật bảo hiểm xã hội?.

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo Luật bảo hiểm xã hội?.

Tư vấn về cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật BHXH 2014

Chi tiết >>

NLĐ phải làm gì khi có 2 sổ BHXH?

NLĐ phải làm gì khi có 2 sổ BHXH?

NLĐ phải làm gì khi có 2 sổ BHXH?; Công ty không ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm, NLĐ phải làm gì? Đóng bảo hiểm ở công ty mới khi chưa lấy sổ ở công ty cũ;...

Chi tiết >>

Tư vấn về việc tính lương hưu và mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Tư vấn về việc tính lương hưu và mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Nội dung câu hỏi: Tư vấn về tính lương hưu khi vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước chi trả vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quy định, nội dung câu hỏi cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Có được tinh giảm biên chế khi doanh nghiệp giải thể không?

Có được tinh giảm biên chế khi doanh nghiệp giải thể không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, tôi sinh ngày 12/7/1966 nử viên chức công tác tháng 6/1994 và đóng BHXH từ đến nay .Tháng 6/2016 doanh nghiệp giải thể vậy xin hỏi theo nghị định 108 tôi còn thiếu 2 tháng mới đủ 50 tuổi để hưởng lương hưu không bị giảm trừ

Chi tiết >>

Nghỉ hưu trước tuổi được hưởng những loại trợ cấp gì?

Nghỉ hưu trước tuổi được hưởng những loại trợ cấp gì?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi đã đóng bảo hiểm 33 năm theo năm công tác, tính tuổi hưu thì tôi còn 9 tháng nữa mới đủ 55 tuổi, nhưng nay tôi muốn tự nguyện xin nghỉ việc. Như vậy chế độ hưu trí có bị giảm trừ do chưa đủ tuổi không?. Và nếu xin nghỉ trước 10 tháng tôi có được lãnh tiền gì không ạ. ?

Chi tiết >>

Tư vấn đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Tư vấn đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Chào văn phòng tư vấn pháp luật, xin vui lòng giải đáp cho tôi một thắc mắc về việc đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu.

Chi tiết >>

Đối tượng tinh giản biên chế và thủ tục giải quyết chế độ về hưu trước tuổi?

Đối tượng tinh giản biên chế và thủ tục giải quyết chế độ về hưu trước tuổi?

Tôi sinh ngày 29/8/1959, tham gia bảo hiểm từ năm 1981 đến nay là 35 năm 8 tháng, nay do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, phải điều trị dài ngày, tôi muốn nghỉ hưu tước tuổi theo Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ được không,

Chi tiết >>

Trợ cấp thôi việc và mức hưởng chế độ hưu trí hàng tháng?

Trợ cấp thôi việc và mức hưởng chế độ hưu trí hàng tháng?

Tôi hiện nay đã 59 tuổi (sinh 1957), là cán bộ quản lý của doanh nghiệp đã có thời gian công tác từ 5/1980 tại một đơn vị khác; từ 5/1986 tôi về công tác tại đơn vị hiện nay; đơn vị này đã cổ phần từ năm 2006 (lúc đó NN còn 38%) và đã CP 100% vào 5/2016. Hiện nay cách thức điều hành và công việc của công ty có nhiều bất cập và mất dân chủ.

Chi tiết >>

Điều kiện nghỉ hưu theo nghi định 108/2014/NĐ-CP và theo luật bảo hiểm xã hội

Điều kiện nghỉ hưu theo nghi định 108/2014/NĐ-CP và theo luật bảo hiểm xã hội

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ nhất: Tôi là giáo viên tiểu học. Đóng bảo hiểm 27 năm và năm nay 2016 tôi 46 tuổi. Nay do sức khoẻ tôi ko đảm bảo muốn về hưu sớm có được không? Tôi cần p làm những giấy tờ gì? Ở đâu? Thời gian là bao lâu? Rất mong dc CTy luật tu vấn!

Chi tiết >>

Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6160

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6160
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6160 phím 0
    Luật sư tư vấn