Bài viết về chủ đề "Chế độ bảo hiểm khi con ốm"

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM KHI CON ỐM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Chế độ bảo hiểm khi con ốm
Hưởng chế độ ốm đau khi con ốm

Hưởng chế độ ốm đau khi con ốm

Tôi muốn hỏi trường hợp con tôi 16 tháng, bị bệnh phải mổ nhưng mổ dịch vụ, bệnh của cháu chỉ làm thủ tục mổ trong 1 ngày và về nghỉ dưỡng, chăm sóc tại nhà như vậy khi tôi nghỉ việc tôi có được hưởng chế độ chăm sóc con ốm 20 ngày không và có được hưởng chế độ lương 75% theo quy định không? Nếu được thì hồ sơ gồm những gì?

Chi tiết >>