Bài viết về chủ đề "chế biến gỗ"

CHẾ BIẾN GỖ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chế biến gỗ
Đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa thế nào?

Đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa thế nào?

Ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ , bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tiết bện được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

Chi tiết >>