Bài viết về chủ đề "chất thải"

CHẤT THẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chất thải
Xử lý hành vi thải chất thải chăn nuôi ra môi trường công cộng

Xử lý hành vi thải chất thải chăn nuôi ra môi trường công cộng

Ở gần nhà tôi có hộ dân chăn nuôi heo quy mô lớn (khoảng 50 con). Phân, nước tiểu và tất cả chất thải khác đều thải thẳng xuống sông. Làm nước vô vuông tôm gần năm nay tôi không thu hoạch được gì. Hộ dân đó co vi phạm quy định pháp luật không? Tôi phải khiếu nại tới đâu?

Chi tiết >>

Đăng ký kinh doanh ngành nghề xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

Đăng ký kinh doanh ngành nghề xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

Nghành nghề xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã nghành như sau:

Chi tiết >>

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169