Bài viết về chủ đề "chất phóng xạ"

CHẤT PHÓNG XẠ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chất phóng xạ
Tội vi phạm quy định về quản lý chất phòng xạ

Tội vi phạm quy định về quản lý chất phòng xạ

Tội vi phạm quy định về quản lý chất phòng xạ được quy định về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ được quy định trong pháp luật hình sự như sau:

Chi tiết >>