Bài viết về chủ đề "chấp thuận xây dựng"

CHẤP THUẬN XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấp thuận xây dựng
Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu

Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu

Tư vấn, hướng dẫn về Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Chi tiết >>