Bài viết về chủ đề "chấp nhận"

CHẤP NHẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấp nhận
Người lao động có tự chốt sổ bảo hiểm xã hội được không?

Người lao động có tự chốt sổ bảo hiểm xã hội được không?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động đang giữ sổ bảo hiểm xã hội và muốn tự chốt sổ bảo hiểm xã hội thì có được chấp nhận không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>