Bài viết về chủ đề "chấp hành án hình sự "

CHẤP HÀNH ÁN HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấp hành án hình sự

 • Điều kiện để được giảm mức hình phạt đã tuyên

  Điều kiện để được giảm mức hình phạt đã tuyên.

  • 25/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Câu hỏi: Chồng tôi vô tình phạm tội và bị xử tù 3 năm. Tôi nghe người ta nói chồng tôi sẽ được giảm mức hình phạt, tù 2 năm sẽ được về. Xin quý báo cho biết trong trường hợp nào thì chồng tôi được ra tù sớm hơn so với bản án.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×