Bài viết về chủ đề "chậm nộp bảo hiểm"

CHẬM NỘP BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chậm nộp bảo hiểm
Hỏi về thủ tục và lùi thời gian tham gia bảo hiểm cho nhân viên?

Hỏi về thủ tục và lùi thời gian tham gia bảo hiểm cho nhân viên?

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào bạn! Công ty mình mới tách riêng từ công ty mẹ hồi tháng 4, nhưng công ty mẹ đến tháng 5 mới thông báo cắt bảo hiểm của nhân viên. nay tháng 6 rồi, vậy mình phải làm những thủ tục nào để tham gia bảo hiểm cho nhân viên, và mình có đóng lùi bảo hiểm tháng 4, tháng 5 được không? nếu được mình có bị phạt không? và mức phạt là bao nhiêu?

Chi tiết >>