Bài viết về chủ đề "chấm dứt trợ cấp thất nghiệp"

CHẤM DỨT TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấm dứt trợ cấp thất nghiệp
Vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp, vừa đóng bảo hiểm tự nguyện

Vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp, vừa đóng bảo hiểm tự nguyện

Tôi giờ vưa nghỉ việc ở công ty, không muốn làm ở công ty mà về tăng gia sản xuất và tự đóng bảo hiểm xã hội. Cho tôi lời khuyên có nên làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp xong rồi mới đóng bảo hiểm xã hội tiếp hay đóng bảo hiểm xã hội luôn để khỏi bị gián đoạn. Nếu bảo hiểm thất nghiệp giới thiệu việc làm mà tôi không làm mà tôi muốn ở nhà tăng gia thì có khó khăn gì cho tôi không?

Chi tiết >>