Bài viết về chủ đề "chấm dứt đúng luật"

CHẤM DỨT ĐÚNG LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chấm dứt đúng luật
Hỏi luật sư về chấm dứt hợp đồng đồng lao động đúng luật

Hỏi luật sư về chấm dứt hợp đồng đồng lao động đúng luật

Thưa luật sư, cháu làm việc ở cty được 1 năm 8 tháng.Trước cháu có kí hợp đồng với thời hạn 1 năm và đã kí thêm với cty hợp đồng với thời hạn 2 năm nữa.

Chi tiết >>