Bài viết về chủ đề "chậm đóng BHXH"

CHẬM ĐÓNG BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chậm đóng BHXH
Nhà trường không đóng bảo hiểm trong thời gian nghỉ hè

Nhà trường không đóng bảo hiểm trong thời gian nghỉ hè

Xin chào Luật Minh Gia! Tôi là giáo viên tiểu học dạy đã được một năm. Đầu năm 2016 tôi được tham gia bảo hiểm xã hội và từ đó mỗi tháng tôi đều đóng bảo hiểm đầy đủ.

Chi tiết >>

Công ty trốn đóng bảo hiểm cho người lao động.

Công ty trốn đóng bảo hiểm cho người lao động.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi làm việc ở công ty gần 6 năm, nhưng công ty không ký hợp đồng lao động, trong quá trình làm việc công ty có hứa đóng các lại bảo hiểm theo luật nhà nước. Nhưng cho đến nay công ty vẫn chưa đóng bảo hiểm cho bất kỳ nhân viên nào.

Chi tiết >>

Tư vấn về việc cơ quan bảo hiểm chậm giải quyết chế độ cho người lao động

Tư vấn về việc cơ quan bảo hiểm chậm giải quyết chế độ cho người lao động

Trong sổ bảo hiểm thời gian đóng bảo hiểm chậm 15 tháng, khi hỏi cơ quan bảo hiểm thì họ trả lời tôi làm hồ sơ muộn nhưng thời gian tôi nộp hồ sơ cho bảo hiểm muộn 3 tháng so với thời gian tôi bắt đầu đóng bảo hiểm. Vậy tôi phải làm như thế nào?

Chi tiết >>