Bài viết về chủ đề "cắt hộ khẩu"

CẮT HỘ KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cắt hộ khẩu
Tư vấn thủ tục tách hộ khẩu cho vợ khỏi gia đình chồng

Tư vấn thủ tục tách hộ khẩu cho vợ khỏi gia đình chồng

Tôi kết hôn 2011, năm 2012 tôi sinh em bé và chồng tôi đã làm thủ tục cắt hộ khẩu của tôi bên nhà ba mẹ đẻ và nhập cho tôi và con về hộ khẩu bên chồng. Nay vì một số mâu thuẫn và CMND của tôi hết hạn nên tôi muốn cắt hộ khẩu bên chồng và nhập về bên mẹ đẻ và cũng để thay đổi CMND. Tôi muốn nhờ công ty tư vấn giúp tôi là liệu tôi có thể tự mình đi cắt mà không cần chồng tôi được không và nếu tôi cắt cho các con tôi theo tôi luôn có được không, cần những thủ tục nào?

Chi tiết >>