Bài viết về chủ đề "cắt dán số máy"

CẮT DÁN SỐ MÁY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cắt dán số máy
Đăng ký xe phát hiện số máy bị cắt dán thì xử lý  thế nào?

Đăng ký xe phát hiện số máy bị cắt dán thì xử lý thế nào?

Cơ quan đăng ký xe phát hiện số máy bị cắt dán thì có quyền tạm giữ xe hay không? Trường hợp này xe có được tiếp tục đăng ký theo quy định pháp luật hay không? Người mua xe đã bị cắt dán số máy có quyền trả lại xe cho người bán hay không?

Chi tiết >>