Nhận Bảo hiểm xã hội một lần rồi, làm gì để hưởng chế độ BHXH sau đó?
|

Nhận Bảo hiểm xã hội một lần rồi, làm gì để hưởng chế độ BHXH sau đó?

Chào luật sư cho em hỏi về hưởng chế độ BHXH như sau: Chị gái em trước kia làm ở công ty A. Đã nghỉ việc và đã được thanh toán đầy đủ tiền bảo hiểm gồm bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội. Và cuốn sổ đó bảo hiểm đã thu lại. Cách 1 năm sau chị em mới đi làm xin vào công ty B bây giờ đã kí hợp đồng được gần 1 năm và đã có thai được 4 tháng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí