Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích đất
|

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích đất

Trước đây, khoảng năm 1976 gia đình mình có mua mảnh đất viết tay khoảng 1000m2 đất ruộng ở Long An. Năm 1996, làm sổ đỏ lên đất thổ theo yêu cầu của nhà nước. Khi cấp sổ đỏ thì nhà nước cấp nhầm vị trí thửa của người khác với diện tích 546m2 và gia đình đóng thuế từ đó đến năm 2006. Trong khi mảnh đất thực tế gia đình đã mua và đang ở (khoảng 1000m2) không có tranh chấp và không có người đứng tên.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí