Bài viết về chủ đề "cấp giấy sổ đỏ"

CẤP GIẤY SỔ ĐỎ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp giấy sổ đỏ
Quy định pháp luật về Đất chưa sử dụng

Quy định pháp luật về Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>