Bài viết về chủ đề "cấp giấy sổ đỏ "

CẤP GIẤY SỔ ĐỎ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp giấy sổ đỏ

 • Quy định pháp luật về Đất chưa sử dụng

  Quy định pháp luật về Đất chưa sử dụng.

  • 25/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đất chưa sử dụng được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết