Bài viết về chủ đề "cao tuổi"

CAO TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cao tuổi
Chấm dứt HĐLĐ khi người lao động chưa đủ năm đóng BHXH?

Chấm dứt HĐLĐ khi người lao động chưa đủ năm đóng BHXH?

Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động tự trang trải chi phí, đang áp dụng thang bảng lương theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ. Đến tháng 02 năm 2016 có một lao động nam đủ 60 tuổi nhưng đóng BHXH được 18 năm 2 tháng. Theo quy định của Luật lao động năm 2012 thì đơn vị không được chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Chi tiết >>