Bài viết về chủ đề "cản trở quyền nuôi con sau khi ly hôn"

CẢN TRỞ QUYỀN NUÔI CON SAU KHI LY HÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cản trở quyền nuôi con sau khi ly hôn
Tranh chấp nuôi con sau quyết định thi hành án xử lý thế nào?

Tranh chấp nuôi con sau quyết định thi hành án xử lý thế nào?

Hỏi: Thực hiện Quyết định thi hành án sau khi ly hôn, chồng cũ tôi chấp hành giao con cho tôi nuội nhưng vài ngày chồng cũ tôi đến thăm và gây sự với tôi và gia đình tôi kiểu xã hội đen, đặc biệt là hôm 12/8/2016 chồng cũ của tôi đến đón cháu tới hôn nay không trao trả để con tôi đi hoc đăc biệt là từ hôm thực hiên Quyết định thi hành án đến giờ chồng cũ của tôi cản trơ việc nuôi con, và làm ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của cháu mới được 37 tháng bây giờ tôi phải làm thế nào?

Chi tiết >>