Bài viết về chủ đề "căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà"

CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà
Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và  thuế thu nhập cá nhân

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi tiết >>